Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Izrada virtualnih CAD modela proizvoda, te izrada tehničke dokumentacije

 

 

Simulacija statičkog i dinamičkog naprezanja proizvoda te optimizacija forme

 

Brzo prototipiranje, 3D tiskanje te 3D skeniranje

Edukacija učenika, studenata, poduzetnika i hobista

  • Osnove 3D modeliranja: izrada 2D skica; kretanje u virtualnom 3D okruženju; kreiranje osnovnih 3D modela; kreiranje podsklopova i sklopova; od ideje do gotovog modela; praktični zadaci.
  • Osnove rada s robotskim rukama: osnove robotike i priprema robotske ruke za rad; upravljanje robotske ruke pomoću metode “Teach and Play”; automatizacija robotske ruke pomoću “Blocky” sustava kodiranja za početnike.
  • 3D tisak: osnove rada sa strojem za 3D tisak; priprema za 3D tisak; kalibracija stroja; obrada i priprema modela.

Rad na projektima i konzalting