Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Odlukom Senata Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli dana 28. ožujka 2018. godine, na 19. sjednici, osnovan je Znanstveno-tehnološki institut Visio. Razvijanje znanstvenog i stručnog rada, izrada stručnih analiza, ekspertiza i drugih projekata za istraživanje i razvoj iz područja društvenih, humanističkih, prirodnih, tehničkih, biotehničkih znanosti, područja biomedicine i zdravstva, umjetničkog područja, interdisciplinarnog područja znanosti i interdisciplinarnog područja umjetnosti te izdavačka djelatnost dio su predmeta poslovanja instituta, kao nove znanstvene sastavnice. Pored toga, Znanstveno-tehnološki institut Visio organizira konferencije, kongrese, seminare i tečajeve i druge oblike tuzemne i međunarodne suradnje iz područja svoje djelatnosti, koji su od interesa za akademsku javnost i druge zainteresirane dionike.