Socijalizam na klupi 2019.

Četvrti međunarodni znanstveni skup Socijalizam na klupi
KONTINUITETI I INOVACIJE
Pula, 26-28. rujna 2019.


PROGRAM (verzija 27-06)
PDF download

Pozvani predavači
Muriel Blaive (Prag)
Marie-Janine Calic (München)
Catherine Samary (Pariz)

 

POZIV NA SUDJELOVANJE (pdf)
Prijavni obrazac (docx)
Rok: 1. travnja 2019.

Za razliku od važnih godina koje su obilježile teme dviju prošlih konferencija, ovoga puta nismo se oslonili na obljetnice. U europskom kontekstu tema bi mogla izazvati asocijacije na 1989., no to nam nije bila namjera jer u povijesti Jugoslavije, koja je okosnica naših skupova, sljedeće dvije godine neusporedivo jače odjekuju. Ipak, temom Kontinuiteti i inovacije želja nam je obuhvatiti prostor širi od jugoslavenskoga, bilo kao samostalnu temu, u kontaktu ili komparativno, te – mnogo važnije – vrijeme dulje od trajanja jednostranačkih socijalističkih sustava i hladnoratovskih podjela. Socijalističko društvo shvaćalo se kao prijelazno te je sadržavalo obilježja prošlosti i budućnosti, kapitalističkog građanskog i utopijskog komunističkog društva. Zanima nas stoga na što su se komunisti po dolasku na vlast mogli ili morali osloniti, što su zadržali i prilagodili, što su inovativnoga ostvarili i koliko je novoga preživjelo, prenijelo se u postsocijalizam i ondje postalo dobrodošlom baštinom ili neželjenim teretom. Sudionike skupa želimo pozvati da budu svjesni problema nultih godina i političkih povijesnih rezova, zaklinjanja u novo vrijeme u kojem nema povratka na staro, ali i da gledaju preko ustaljenih kronoloških pregrada te u kontinuitetu dugoga trajanja u društvu pronalaze metamorfoze i resemantizacije, spontani i nametnuti zaborav, potisnuta i živa sjećanja. U području politike, gospodarstva, svakodnevice, kulture, umjetnosti i sporta od 1920-ih i od 1940-ih i od 1990-ih do danas prisutno je staro i novo, zaostalo i napredno, trajne vrijednosti i kratkoročni eksperimenti, izmišljene tradicije i potonula kulturna dobra. Sve to i mnogo više od toga teme su o kojima bismo na skupu htjeli slušati i raspravljati.

 

Organizator
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Centar za kulturološka i povijesna istraživanja socijalizma

Kontakt
ckpis.conf@gmail.com

Mjesto održavanja skupa
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Filozofski fakultet
Ivana Matetića Ronjgova 1, Pula

Zahvaljujemo na potpori
Rosa Luxemburg Stiftung Southeast Europe